Archeopark Germánů a Římanů

Chceme vybudovat open air muzeum, kde bude mít široká veřejnost jedinečnou příležitost k získání všech informací o markomanských válkách a o životě Římanů a Germánů a to na jednom místě. Zároveň zde bude stálá výstava archeologických nálezů z Olomoucka. Archeopark se tak následně stane, nejen pro náš spolek, zázemím pro všechny vyjmenované akce. Jednáme proto se zástupci města Olomouce a se zástupci kraje o možnostech spolupráce na tomto projektu. Potřebujeme pomoci při zbudování tohoto výjimečného a jedinečného místa v ČR.

3ca6ff6b0389