Legio XIIII Gemina Martia Victrix

Nabíráme dobrovolníky do známé legie z Carnunta. Věříme, že jednou z jednotek, které se dostaly na území ČR (a možná i do Olomouce), byla i tato legie.

zdroj: ULRICH BRANDL – BEMERKUNGEN ZU EINEM ZIEGELSTEMPELTYP DER LEGIO XIV GEMINA AUS
DER GERMANIA SUPERIOR UND CARNUNTUM

 

 

Hledáme nadšence, kteří budou rádi (a se zapálením nám vlastním) prezentovat široké veřejnosti Římany za markomanských válek na festivalech a dalších akcích.

ziegel-LEGXIIII

 

Mimo tuto jednotku budeme prezentovat:

  • pomocnou kohortu (auxiliární jednotku) –  Cohors II Alpinorum equitata tábořící v pevnosti Ad Flexum
  • římské civilisty – s vojáky se posouvali i civilisté a nejednou vybudovali kolem vojenských táborů osady
  • svébské kmeny – Markomany a Kvády – v Čechách a na převážné většině Moravy sídlili Markomani; asi zřejmě na jihovýchodní části Moravy, na severovýchodním Rakousku a hlavně na jihu Slovenska sídlili Kvádové.