Germánské a Sarmatské kmeny během markomanských válek

Na tomto místě najdete seznam barbarských kmenů účastnících se do větší či menší míry markomanských válek:

bojovníci z kmenů Chauků, Chattů, Hermundůrů, Langobardů, Obiů, Naristů, Markomanů, Kvádů, Osiů, Kotinů, Jazygů, Bůrů, Vandalů (Astingů, Lakringů, Viktualů), Kostoboků, Svobodných Dáků, Karpů, Roxolanů, Bastarnů, Peuciniů.

 

Hlavní postavy – kmenoví králové:

Markomani: Ballomar
Kvádové: Furtios, Ariogaisos
Jazygové: Bandanasp, Zanticus
Sarmati: Tarbus
Naristi: Valao
Astingové: Raos a Raptos
Kostoboci: Pieroporus