Římané v Olomouci

Římské jednotky až v Olomouci?

Na území dnešní Olomouce se římské jednotky dostaly s největší pravděpodobností v letech 179-180, tedy v závěrečné fázi Expeditio Germanica secunda a podle archeologických nálezů lze odhadovat, že zde jednotky strávily i více měsíců.

Pro většinu lidí byl tento fakt skryt pod zemí v oblasti Olomouc-Neředín, trať Mýlina až do roku 2001 . Od té doby se podařilo při archeologických výzkumech v této oblasti zaznamenat 356 metrů hrotitého příkopu. Jižní strana příkopu dosahuje 175 m a na ní navazující západní strana 180 m. Archeologicky byl příkop prověřen v rozsahu 137 metrů. Díky zemědělské činnosti se nedochoval val na vnitřní hraně příkopu. Ani šířku a hloubku tehdy vykopaného příkopu nejsme dnes schopni přesně určit, protože při terénním výzkumu se naměřily různé hodnoty – šířka příkopu dosahovala hodnot od 2,2 metrů do 4,67 metrů; hloubka příkopu byla zaznamenána od 0,87 metru do 1,63 metru.

Jelikož se do dnešní doby nenašel náznak vstupu (brány) do tábora, nejsme ani schopni určit velikost tábora, natož jednotku, která obývala toto místo.

Olomouc - Neředín tábor

 

Víme, že nemáme dostatečné a prokazující informace k určení velikosti tábora, ale dovolte nám udělat čistě hypotetické srovnání tábora, který se našel v Hulíně-Pravčicích s táborem v Olomouci. Jedna z hypotéz předpokládá, že římské jednotky dorazily do dnešní Olomouce ze směru od Hulína. Pokud by tomu tak bylo, můžeme potom usuzovat z velikosti hulínského tábora (minimálně 26 ha) na jednotky ve větším počtu než je jedna legie.  Pro srovnání legionářský tábor z Carnunta (kde sídlila XIIII legie GMV) měl 18 ha. Na přiloženém snímku jsou přenesené nálezy z lokality u Hulína do lokality v Neředíně. Červená barva značí prozkoumané úseky z Neředína, oranžová barva nám ukazuje terénní výzkum z Hulína a zelená barva vyznačuje jak předpokládané, tak i geofyzikou zjištěné pokračování příkopu z Hulína.

mapa IV

 

Přiložené mapky ukazují potvrzené tábory, předpokládané tábory a osídlení území Markomany a Kvády. Zdroj: Archeologický ústav Akademie věd České republiky

12-b0bd4f1599

mapka obr-archeolo1_denik-600

 

Jaká jednotka? Jak velká? Jak velký tábor? Je možné, že už nikdy na tyto otázky nedostaneme odpovědi, protože v Olomouci se případné nálezy nacházejí již v zastavěné oblasti a dostat se k nim je mimo možnosti vědeckých pracovníků.