Kroužky Marcomannia

Marcomannia v sobě zahrnuje pestrou škálu aktivit. V kroužcích na děti čeká mnoho pohybových aktivit, bojových her, týmových úkolů a soutěží mezi jednotlivými družstvy a oddíly, avšak v duchu kamarádství a skvělé zábavy. To vše je zasazené do nekončícího příběhu s historickými událostmi, kde se děti na vlastní kůži stanou Římany a Svéby. Díky Marcomannii tak děti poznají dávný svět, ze kterého se však můžeme i ve dnešní době poučit.

Každoročně se od druhé půlky září realizují kroužky formou pravidelných setkávání. V kroužcích se tvoří družstva pod vedením jak dospělých osob, které mají dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi, tak jejich zástupců, kteří jsou pečlivě vybíráni z řad vrstevníků. Náborové akce zaměřujeme hlavně na děti ve věku 10-13 let. Jako zástupce vedoucích nabíráme mládež ve věku 13-17 let.

Smysluplné aktivity jsou u nás na prvním místě a proto jim věnujeme velkou pozornost. V náplni jednotlivých setkání propojujeme tři aspekty: hry a pohybové aktivity; historická fakta, ve kterých se děti dovídají o souvislostech příchodu Římanů na Moravu a do Olomouce; pracovní rukodělné dílny, ve kterých si děti za pomoci vedoucích vyrábějí jak repliky dobových nástrojů a různých předmětů z každodenního života Římanů a Svébů (Markomanů a Kvádů), tak i zbroj a oblečení. Při těchto aktivitách v kroužcích tak děti získávají poznatky o starých řemeslných, technologických a vojenských postupech Římanů a Svébů. Spoluprací s jinými organizacemi a spolky, zaměřenými na stejné období, doplňujeme pestrost a záživnost náplně kroužků a spokojenost dětí.